• 1

  Ebu’l-Hasan Harakânî Türbesi

 • 2

  Kars Kalesi

 • 3

  Önceki Sempozyumlardan Kareler

 • 4

  Önceki Sempozyumlardan Kareler

 • 5

  Ebu’l-Hasan Harakânî Türbesi

SIRA

KATILIMCILAR

ÜNİVERSİTE

SEMPOZYUM BİLDİRİ KONU BAŞLIĞI

1

Prof. Dr.Saed Muhammed BAKDASH

MEDİNE / SUUDİ ARABİSTAN 

 

2

Prof. Dr. Tevfik SUPHANİ 

Tahran / İRAN

Ariflerin Nazarında Harakani

3

Prof. Dr .Necdet TOSUN

Marmara Üniversitesi/İSTANBUL

Ebu’l Hasan Harakani’nin Naz Makamı’ndaki Sözleri ve Tasavvufta Naz

4

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM 

YıldırımBeyazıd Üniversitesi/ANKARA

Harakani ve Yesevi’nin İlim ve İrşad Yönteminde Ortak Noktalar

5

Prof. Dr.Sırrı AKBABA

Üsküdar Üniversitesi/İSTANBUL

Harakani Yolunun İz Sürücülerinden Hoca Ahmed Yesevi de Uygulamalı Müslümanlık

6

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU

Kırıkkale Üniversitesi

Ebu’l Hasan-i Harakani’ye Nispet Edilen Rubailerdeki Düşünceler

7

Prof. Dr. Dilaver GÜRER 

Necmettin Erbakan Üniversitesi/KONYA

Mesnevi'de Bir Arif ve Mürşid Örneği Olarak Ebul'l Hasan Harakani

8

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Cumhuriyet Üniversitesi/SİVAS

Ebu'l Hasan Harakani'nin Nakşibendiyye Silsilesindeki Yeri

9

Prof.Dr.Metin İZETİ

Kalkandelen Üni./ MAKEDONYA

Balkan Tasavvuf Geleneğinde Fikr Ve Zikr & Ebu'l Hasan Harakani'den Mevlana'ya Gelişen Düşüncelerin Yansıması

10

Prof. Dr .Hasan ÇİFTÇİ

Bingöl Üniversitesi

Mevlana'ya Göre Ebu'l Hasan Harakani

11

Prof.Dr.Velin BELEV

New Bulgaristan Üniversitesi

 

12

Doç. Dr. Mitat DURMUŞ

Kafkas Üniversitesi/KARS

Çağımızın Çıkmazını Sağaltıma Taşıyacak Bir Söylem Kaynağı Olarak Harakanî’nin İnsanî ve Felsefî Dili

13

Doç. Dr. Dilaver SELVİ

Marmara Üniversitesi/İSTANBUL

Tasavvufta Marifet Hizmet İlişkisi

14

Doç.Dr.Emine ÖZTÜRK

Kafkas Üniversitesi/KARS

Mevlana ve Harakani’de Metafizik Aktör olarak İnsan

15

Doç.Dr.Hikmet KOÇYİĞİT

Kafkas Üniversitesi/KARS

Ebû’l-Hasan Harakânî’nin Tasavvuf Terimlerinin Gelişimine Katkıları

16

Doç.Dr.M.Gökhan GENEL

Yalova Üniversitesi

Oturum Başkanı

17

Doç.Dr.Oğuzhan AYDIN

Gazi Üniversitesi

Halk Aşıklarının Tefekkür Dünyasında Harakani Hazretleri

18

Yrd.Doç.Dr.Qadir SEFEROV

Azerbaycan Üniversitesi

Harakani’den İbn Arabiye Fütüvvet Anlayışı

19

Yrd. Doç. Dr. Abdulla REXHEPİ

Hasan Priştina Üniversitesi/KOSOVA

Ebu'l-Hasan Harakânî’nin Şathiyelirini Anlamak Için Bir Deneme

20

Yrd.Doç.Dr. Habib ŞENER 

Kafkas Üniversitesi/KARS

Ebu’l-Hasan Harakani’nin Bilgi Anlayışı

21

Yrd.Doç.Dr Ayhan HİRA

Kafkas Üniversitesi/KARS

Harakani’den Mevlana’ya Yansımalar

22

Yrd.Doç.Dr Bünyamin ÇALIK

Kafkas Üniversitesi/KARS

Ebu’l-Hasan Harakani’nin İrşat ve Tebliğ Metodu

23

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Fatih KALIN

Kafkas Üniversitesi/KARS

Ebu’l Hasan Harakani’de Varlık-Allah İlişkisi

24

Yrd.Doç.Dr.Alparslan KARTAL

Kafkas Üniversitesi/KARS

Harakani ve Mevlana'da Sünnet Algısı

25

Yrd.Doç.Dr.Alparslan KARTAL

Kafkas Üniversitesi/KARS

Harakanî'nin Münacâtları

26

Yrd.Doç.Dr.Ş.Cem TÜYSÜZ

Kafkas Üniversitesi/KARS

Kars Ve Çevresinin Türkleşmesi Ve İslamlaşması Sürecinde Ebü’l-Hasan el-Harakânî

27

Yrd.Doç.Dr.Özkan ÖZTÜRK

Namık Kemal Üniversitesi/TEKİRDAĞ

Ebu’l Hasan El-Harakani Menakıbında Maddi ve Manevi İktidarın Görünümleri

28

Yrd.Doç.Dr.Hasan YERKAZAN

Amasya Üniversitesi

Ebu'l Hasan Harakani'nin Silsilesinden Gelen Mir Hamza Nigari'nin Divan'ında Bulunan Hadisler

29

Yrd.Doç.Dr.Betül GÜRER

Necmettin Erbakan Üniversitesi/KONYA

Mevlana'ya göre Aşkın Bedeli Hallacı Mansur Örneği

30

Yrd.Doç.Dr.Bilal GÖK

İnönü Üniversitesi/MALATYA

Manevi Bağlar ve Anadolu’nun Fethine Katkıları Bağlamında: Ebu’l-Hasan Harakânî ve Hacı Bektaş Velî

31

Dr. Fatih ERMİŞ

Tübingen Üniversitesi/ALMANYA

Mesnevi'nin kapılarını açan bir anahtar:Gülşen-i Raz

32

Dr.Larbi DJARADİ

Müsteğanim Üniversitesi/CEZAYİR

Ebu’l-Hasan Harakani’de Maneviyât ve Pedagoji.

33

Dr.Khaled Mohamed METWALY

Kahire Üniversitesi/MISIR

Harakâni’nin Mirasını Mevlana’nın Mesnevisi’nde Yeniden Hatırlatmak.

34

Dr.Hasan AlKHATTAF

Halep/SURİYE

Ebu’l-Hasan Harakani’nin Tasavvuf Düşüncesinin İnsalar Üzerindeki Etkisi

35

Dr.Ibrahım ALDIBOU

Halep/SURİYE

Şeyh El-Harakanî'nin Düşüncesinde Hakikat Kavramı

36

Dr.Erdal TOPRAKYARAN

Tübingen Üniversitesi/ALMANYA

Almanya Akademisinde Annemarie Schimmel Sonrası Hz.Mevlana ve Tasavvuf Çalışmalarının Durumu  

37

Öğr.Gör.Önder SAKAL

Erzincan Üniversitesi

Oturum Başkanı

38

Öğr.Gör.Dr.Halil İbrahim SARIOĞLU Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ebu'l Hasan-ı Harakani ve Hz.Mevlana Düşüncesindeki Ortak Noktalar

39

Araş.Gör.Dr.Gülcan ABBASOĞULLARI

Kafkas Üniversitesi/KARS

Divan-ı Kebir’in Vicdani Zekânın Tekâmülüne Katkısı

40

Araş.Gör.Hayrunnisa KEKLİK

Kafkas Üniversitesi/KARS

Tasavvuf ta  İnanç Çizgisi:Ebu'l Hasan Harakabni ve Mevlana Celaleddin Rumi Örneği

41

Araş.Gör.Fatih BAYRAM

Ankara Üniversitesi

Mevlânâ’nın Mesnevi’si Ekseninde Hadis Yorumu Üzerine Bazı Değerlendirmeler

43

Araş.Gör.Fatma SAĞLAM

Kafkas Üniversitesi/KARS

Harakani'nin Nuru'l-Ulum Eserinin Biyopsikososyal Açıdan İncelenmesi

44

Sardorkhon JAKHONGİROV

Araştırmacı-İlahiyatçı /ÖZBEKİSTAN

Harakani'nin Yesevi Yoluna Etkisi

45

Majed MAKKI

Araştırmacı-İlahiyatçı/KATAR

Ebu’l-Hasan Harakanî’de Tevhid Anlayışı 

46

Mustafa ÖZDAMAR

Araştırmacı

Anadolu Bilgeliğinin Yol Boyu Türküleri

47

Faruk TORUNOĞLU

Araştırmacı-Tarihçi 

Nusretname ve Seyahatname Gibi Eserlerde Ebu’l-Hasan Harakânî ve Kars 

48

Esin ÇELEBİ BAYRU

KONYA

Hz.Mevlana ve Mevlevilik