• 1

  Ebu’l-Hasan Harakânî Türbesi

 • 2

  Kars Kalesi

 • 3

  Önceki Sempozyumlardan Kareler

 • 4

  Önceki Sempozyumlardan Kareler

 • 5

  Ebu’l-Hasan Harakânî Türbesi

Değerli katılımcılarımız;

Sempozyumda sunulan bildirilerin özetleri sempozyum özetler kitabında basılacak, sempozyum öncesinde katılımcılara dağıtılacaktır. Sempozyum sonrasında , yazarların isteklerine göre , bildirilerin tam metinleri hakem sürecinden geçirilerek Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin "Harakani Sempozyumu Özel Sayısı"nda 2017 yılı içinde ücretiz olarak yayınlanacaktır. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi EBSCO veri tabanında taranmaktadır.